Centralny Rejestr Felczerów

Centralny Rejestr Felczerów Naczelna Izba Lekarska prowadzi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Felczerem jest osoba, która nie ukończyła wyższych studiów medycznych, lecz zdobyła odpowiednie kwalifikacji na poziomie średnim. W Polsce od wielu lat nie kształci się nowych felczerów, jednakże osoby, które w przeszłości wykształciły się w tym zawodzie, mogą go dalej wykonywać.

W Polsce na dzień 30 kwietnia 2018 r. jest 211 felczerów czynnych zawodowo i 532 nie wykonujących zawodu.