1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zasady weryfikowania nr prawa wykonywania zawodu

Numer PWZ spełnia następujące warunki:

  1. jest unikalny,
  2. nie przenosi żadnej informacji (np. dotyczącej kolejnego numeru lekarza w rejestrze, rozróżnienia lekarz - lekarz dentysta, płci),
  3. składa się z siedmiu cyfr,
  4. zawiera cyfrę kontrolną,
  5. nie rozpoczyna się od cyfry 0.

Struktura numeru PWZ:

KABCDEF gdzie K - cyfra kontrolna, A do F - cyfry od 0 do 9

Wyznaczenie cyfry kontrolnej:

Cyfra kontrolna wyznaczana jest jako modulo 11 sumy cyfr od A do F pomnożonych przez wagi o wartościach od 1 do 6

Np. dla cyfr od A do F, będących odpowiednio: 4, 2, 5, 7, 4, 0

Suma: 4*1+2*2+5*3+7*4+4*5+0*6=71

Modulo: 71 mod 11 = 5

Cyfra kontrolna: 5

Numer PWZ: 5425740