1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komisja Stomatologiczna

Zgodnie z uchwałą NRL Nr 4/10/VI z dnia 12 lutego 2010 r. z późn. zm. Komisję Stomatologiczną NRL tworzą:
- wszyscy lekarze dentyści członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej oraz
- reprezentanci wszystkich OIL – przewodniczący komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich lub inne osoby wskazane przez okręgową radę lekarską.
Przewodniczącym KS NRL jest z urzędu wiceprezes NRL – lekarz dentysta.

Komisja Stomatologiczna NRL VIII kadencji została powołana uchwałą Nr 2/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej i ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu 16 czerwca 2018 r.

Prezydium Komisji

Andrzej Cisło – Przewodniczący Komisji VIII kadencji, Wiceprezes NRL
Małgorzata Lindorf – Wiceprzewodnicząca
Rafał Kiełkowski – Wiceprzewodniczący
Anita Pacholec – Sekretarz
Jacek Woszczyk – Zastępca Sekretarza
Radosław Maksymowicz – członek Prezydium

Członkowie Komisji będący członkami NRL

Paweł Barucha
Leszek Dudziński
Bożena Hoffman
Wojciech Kaatz
Dariusz Kutella
Anna Lella
Dariusz Paluszek
Agnieszka Ruchała-Tyszler
Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
Robert Stępień
Alina Stępnik-Mardzyńska
Jolanta Szczurko
Iwona Świętkowska

Członkowie Komisji delegowani przez okręgowe rady lekarskie

Anna Andrzejkowicz-Fortuna (Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska)
Krystyna Chrupczak (Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska)
Milena Gilińska (Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim)
Marcin Nawrocki (Beskidzka Izba Lekarska)
Barbara Hamryszak (Opolska Izba Lekarska)
Piotr Zygmunt Janik (Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie)
Urszula Kanaffa-Kilijańska (Dolnośląska Izba Lekarska)
Jacek Kotuła (Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze)
Jarosław Kozaczyński (Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie)
Grzegorz Kwitkiewicz (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)
Lucyna Mierzyńska-Ładny (Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku)
Grzegorz Ogonowski (Świętokrzyska Izba Lekarska)
Aleksandra Perczak (Bydgoska Izba Lekarska)
Dorota Przybyłko-Kita (Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie)
Lesław Pypeć (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi)
Ewa Siewierska-Chomeniuk (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)
Piotr Sokół (Wojskowa Izba Lekarska)
Ewa Szczutowska (Okręgowa Izba Lekarska w Płocku)
Jacek Szkutnik (Lubelska Izba Lekarska)
Łukasz Tyszler (Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie)
Grzegorz Wawrzeń (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)
Jacek Zabielski (Wielkopolska Izba Lekarska)