1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Moja praktyka

Działalność lecznicza lekarzy może być prowadzona w formie praktyki lekarskiej (grupowej, indywidualnej, specjalistycznej, niespecjalistycznej) lub podmiotu leczniczego . Najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami ujęto w tabeli - Zobacz zestawienie

Dla wszystkich, którzy samodzielnie prowadzą placówkę medyczną niezwykle istotna jest orientacja co do rzeczywistego kształtu ciążących na nich z tego tytułu obowiązków.

Najważniejsze z nich ujęto w poniższej tabeli (linki przenoszą do odpowiednich opracowań).

Procedury Sanitarne R O D O Dokumentacja elektroniczna Radiologia
Podstawy prawne Link do szablonów Co jest czym? Podstawy prawne
Wzory procedur Klauzula informacyjna Terminy - co od kiedy wymagane? Częstotliwość testów
Sterylizacja
Tabela niezbędnych funkcjonalności nowe Prawo Atomowe
Postępowanie z odpadami med.
Ankieta Producentówprocedury wzorcowe
Kontrakty Pozostałe tematy
koszyk świadczeń stomatologicznych przedawnienia roszczeń
tabela punktowa (aktualna) Sukcesja podmiotu/praktyki
kryteria oceny ofert Muzyka w gabinecie
Indeks zmian
Data ostatniej zmiany
20 listopada 2019 r.
Lista zmian
Nowości możesz śledzić na bieżąco:
Twitter