1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zespoły komisji

Zespół ds. kształcenia lekarzy dentystów 

Przewodnicząca - Alina Stępnik-Mardzyńska

Członkowie:

Lucyna Mierzyńska-Ładny

Grażyna Tokajuk

Magdalena Wilczyńska-Borawska

Tomasz Poznalski

Konrad Małkiewicz

Janina Śramkiewicz

Ewa Paszek

Agnieszka Pawlik

Jacek Szkutnik

Joanna Wysokińska

Barbara Bajkowska

Agnieszka Ruchała-Tyszler

Radosław Maksymowicz

Alicja Marczyk-Felba

Urszula Kanaffa-Kilijańska

Zespół do spraw świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych 

Przewodnicząca – Anita Pacholec

Członkowie:

Jolanta Szczurko

Tomasz Poznalski

Elżbieta Małkiewicz

Joanna Skonecka

Rafał Kiełkowski

Zbigniew Bizoń

Aleksandra Sommerlik-Biernat

Piotr Ziętek 

Małgorzata Hałdys

Alina Nowak-Grzesiuk

Agnieszka Surdyka

Danuta Marcyniuk

Małgorzata Nakraszewicz

Bożena Hoffman 

Zespół do spraw uproszczenia zasad działalności leczniczej lekarzy dentystów

Przewodniczący – Rafał Kiełkowski

Członkowie:

Grażyna Tokajuk

Andrzej Cisło 

Jerzy Gryko

Agnieszka Gwiazdowska

Agnieszka Pawlik

Aleksandra Sommerlik-Biernat

Dariusz Samborski

Jarosław Sieczkarek

Ewa Szczutowska

Alina Stępnik-Mardzyńska

Radosław MaksymowiczAleksandra Perczak