1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Skład w VIII kadencji

Skład w VIII kadencji

Przewodnicząca konwentu

Magda Wiśniewska - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Zastępcy Przewodniczącej konwentu

Wojciech Domka – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

Wojciech Kaatz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu

Sekretarz konwentu

Paweł Czekalski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

Członkowie konwentu 

Paweł Barucha – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Kielcach

Marek Bronisz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy

Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Leszek Buk – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Artur de Rosier – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu

Henryk Grzesiak – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku

Łukasz Jankowski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Ewa Joniec – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim

Klaudiusz Komor – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej

Tomasz Kozioł – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie

Katarzyna Krystosik-Łasecka – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie

Dariusz Kutella – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

Anna Lella – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie

Ryszard Mońdziel – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku

Marzenna Plucińska – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze

Artur Płachta – Prezes Wojskowej Rady Lekarskiej

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

Robert Stępień – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Tadeusz Urban – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Paweł Wróblewski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

Pracownicy biura obsługujący konwent

Aleksandra Leonowicz