1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy

Protokół z XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Protokół z XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy będzie wyłożony do dnia 03 sierpnia 2018r. do wglądu uczestników Zjazdu w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do czwartku oraz w godzinach 8:00-15:00 w piątki.

Delegat oraz każdy uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, zgłaszając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 6 tygodni od dnia wyłożenia go do wglądu.

Elektroniczna wersja protokołu dostępna jest: tutaj.

 

Informator dojazdowy

Projekt programu zjazdu

Spis delegatów - ogólnodostępny

Spis delegatów - wersja rozszerzona, (dostęp możliwy po zalogowaniu)

Sprawozdania kadencyjne i oświadczenia (dostęp możliwy po zalogowaniu)

Ankieta delegata

Uchwała w sprawie regulaminu zjazdu

Uchwała w sprawie regulaminu wyborów

Uchwała NRL w sprawie ponoszenia przez Naczelną Izbę Lekarską kosztów uczestnictwa delegatów w Krajowym Zjeździe Lekarzy