1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Skład Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Maciej Hamankiewicz

Wiceprezesi NRL

Romuald Krajewski

Anna Lella

Konstanty Radziwiłł

Sekretarz NRL

Mariusz Janikowski

Zastępca Sekretarza NRL

Marek Jodłowski

Skarbnik NRL

Andrzej Sawoni

Członkowie Prezydium

Zbigniew Brzezin

Marta Klimkowska-Misiak

Wojciech Marquardt

Stefan Sobczyński

Członkowie NRL

1.    Teresa Bachanek    
2.    Andrzej Baszkowski    
3.    Stefan Bednarz    
4.    Krzysztof Bielecki    
5.    Halina Bobrowska    
6.    Marian Brocki    
7.    Roman Budziński    
8.    Igor Chęciński (do 23 listopada 2013r.)
9.    Jan Cieślicki    
10.    Andrzej Ciołko    
11.    Andrzej Cisło    
12.    Mieczysław Dziedzic    
13.    Jerzy Friediger    
14.    Ryszard Golański    
15.    śp. Iwona Jakób (do 27 października 2013r.)
16.    Jerzy Jakubiszyn    
17.    Piotr Janik    
18.    Adam Jurczak    
19.    Zyta Kaźmierczak-Zagórska (do 14 grudnia 2013r.)
20.    Ryszard Kępa    
21.    Janusz Kłoczko    
22.    Klaudiusz Komor    
23.    Krzysztof Kordel    
24.    Danuta Korniak    
25.    Jacek Kozakiewicz    
26.    Jerzy Kruszewski    
27.    Grzegorz Krzyżanowski    
28.    January Lewandowski (do 23 listopada 2013r.)
29.    Małgorzata Lindorf    
30.    Roman Łabędź (do 23 listopada 2013r.)
31.    śp. Anna Mackiewicz (do 22 października 2010r.)
32.    Krzysztof Madej (od 8 listopada 2013r. - zastąpił śp. Iwonę Jakób)
33.    Krzysztof Makuch    
34.    Mariusz Malicki (do 13 grudnia 2013r.)  
35.    Elżbieta Marcinkowska    
36.    Alicja Marczyk-Felba    
37.    Andrzej Matyja    
38.    Grzegorz Mazur    
39.    Ewa Miękus-Pączek    
40.    Ładysław Nekanda-Trepka    
41.    Mariusz Pietrzak (do 23 listopada 2013r.)
42.    Halina Porębska    
43.    Stanisław Prywiński    
44.    Piotr Rapiejko (do 25 października 2013r.)
45.    Tomasz Romańczyk    
46.    Agnieszka Ruchała-Tyszler    
47.    Henryk Skarżyński    
48.    Paweł Sobieski    
49.    Janusz Spustek    
50.    Marek Stankiewicz    
51.    Robert Stępień    
52.    Andrzej Stopa    
53.    Paweł Susłowski    
54.    Mieczysław Szatanek (do 14 grudnia 2013r.)
55.    Jolanta Szczurko    
56.    Zdzisław Szramik    
57.    Krzysztof Szuber (do 30 listopada 2013r.)   
58.    Jacek Tętnowski    
59.    Jarosław Wanecki
60.    Mariusz Witczak (od 22 października 2010r. pełniący obowiązki Prezesa ORL, od          28 marca 2011r. członek NRL - zastąpił śp. Annę Mackiewicz)
61.    Andrzej Wojnar    
62.    Łukasz Wojnowski    
63.    Paweł Wróblewski    
64.    Marek Zabłocki    
65.    Jacek Zajączek    
66.    Tadeusz Zych (do 23 listopada 2013r.)

Członkowie, którzy weszli w skład NRL w wyniku wyborów przeprowadzanych w październiku, listopadzie i grudniu 2013 roku na Sprawozdawczo-Wyborczych Okręgowych Zjazdach Lekarzy zaczynających VII kadencję w Okręgowych Izbach Lekarskich:

  1. Paweł Barucha (23 listopada 2013r. zastąpił Januarego Lewandowskiego)
  2. Jacek Chodorski (23 listopada 2013r. zastąpił Igora Chęcińskiego)
  3. Wojciech Domka (30 listopada 2013r. zastąpił Krzysztofa Szubera)
  4. Marek Janus (23 listopada 2013r. zastąpił Romana Łabędzia)
  5. Tomasz Kozioł (23 listopada 2013r. zastąpił Tadeusza Zycha)
  6. Jan Sapieżko ( 25 października 2013r. zastąpił Piotra Rapiejko)
  7. Magda Wiśniewska (23 listopada 2013r. zastąpiła Mariusza Pietrzaka)