1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Dokumenty

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przebieg dyskusji na NKZL nad projektem regulaminu - wniosek NROZ o opublikowanie komunikatu na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej

Spotkanie OROZ 9-10 lutego 2018r. wykład dr Pawła Grzesiowskiego – “Prawda o szczepieniach”