1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Dane liczbowe dotyczące pracy sądów lekarskich

Rok I instancja* II instancja NSL sądy okręgowe
1998 PLIK

 PLIK

PLIK
1999 PLIK PLIK PLIK
2000 PLIK PLIK PLIK
2001 PLIK PLIK PLIK
2002 PLIK PLIK PLIK
2003 PLIK PLIK PLIK
2004 PLIK PLIK PLIK
2005 PLIK PLIK PLIK
2006 PLIK PLIK PLIK
2007 PLIK PLIK PLIK PLIK
2008 PLIK PLIK PLIK PLIK
2009 PLIK PLIK PLIK PLIK
2010
PLIK PLIK PLIK
2011
PLIK PLIK PLIK
2012
PLIK PLIK PLIK
2013
PLIK PLIK
2014
PLIK PLIK

 2015


PLIK PLIK
2016
PLIK PLIK
2017
PLIK PLIK
2018
PLIK

*sprawozdania zamieszczone w kolumnie I instancja w zakresie lat 1998-2009 obejmują ogólną liczbę danych statystycznych z pracy Sądów I instancji (w tym również NSL).

Zestawienie orzeczeń wydanych przez okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski na przełomie lat 2000-2014

PLIK

Sprawozdanie merytoryczne - porównawcze za lata 2010-2013

PLIK

Porównanie za lata: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

PLIK