1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Skład w VII Kadencji

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Maciej Hamankiewicz

Wiceprezesi NRL

Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Romuald Krajewski

Leszek Dudziński (od 02.09.2016 r.)

Agnieszka Ruchała-Tyszler (do 16 czerwca 2016 r.)

Sekretarz NRL

Marek Jodłowski (od 4 grudnia 2015 r.)

Konstanty Radziwiłł (do 16 listopada 2015 r.)

Zastępca Sekretarza NRL

Anna Lella

Skarbnik NRL

Wojciech Marquardt 

Członkowie Prezydium

Mariusz Janikowski

Mariusz Malicki

Stefan Sobczyński 

Jolanta Szczurko